Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

CM kern Drongen

In Drongen is een plaatselijke CM-kern actief. Hierin nemen vrijwilligers – samen met beroepskrachten – allerlei initiatieven om mensen te informeren over gezondheid, welzijn, beweging,enz. Als plaatselijke kern proberen we in te spelen op lokale gebeurtenissen of mogelijkheden.

De CM-kern Drongen bestaat uit een vijftiental vrijwilligers die zich onbaatzuchtig willen inzetten voor anderen.

  • We proberen contact te hebben met onze plaatselijke CM-leden.
  • We nemen ter plaatse initiatieven rond thema’s als gezondheid, veiligheid, opvoeding…
  • We zijn alert op het vlak van belangenverdediging van onze leden.
  • We willen het complete dienstenpakket van de CM ter plaats promoten.

We komen per werkjaar een viertal keer samen om onze activiteiten voor te bereiden.  Deze activiteiten kunnen zijn :

  • infoavonden over boeiende gezondheidsthema’s
  • een bezoek aan een sociale organisatie, ziekenhuis,…
  • een leuke kindernamiddag
  • CM-fit activiteiten zoals een gezonde sneukeltoer, een wandeling,…
  • Een actie rond toegankelijkheid
  • Een gezond ontbijt

Iedereen is welkom in de CM-kern.  We werken graag samen met jongeren, ouderen, zieken, gezonden, studenten, werkenden,… Iedereen bepaalt zelf zijn engagement en werkt mee aan wat hij/zij persoonlijk boeiend en verrijkend vindt. En u legt er zeker boeiende en fijne contacten.

Hebt u interesse om mee te werken met deze actieve groep medewerkers ? Aarzel niet om contact op te nemen.

Rita Coen (voorzitter) – Kroonprinsstraat 2 – 9031 Drongen – tel.: 09 226 97 52.

Contact:

Sabine Vanderplaetse

secretaris

Adres:

CM-kantoor
Oude Abdijstraat 44

Tel:

09 224 77 22

http://www.cm.be

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...