Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Verzekeren van vrijwilligers

Met “Wet betreffende de rechten van vrijwilligers” (B.S. 29-08-05), kregen de vrijwilligers een betere bescherming. De nieuwe wet bepaalt immers dat de vrijwilligersorganisatie aansprakelijk werd voor schade veroorzaakt door de vrijwilligers én dat de organisatie hiervoor een verzekering diende af te sluiten.
Deze verzekeringsplicht geldt voor verenigingen met rechtspersoonlijkheid zoals vzw’s, feitelijke verenigingen die personeel tewerk stellen en verenigingen (koepels) die andere feitelijke verenigingen aan zich verbinden. De verzekering moet ten minste de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie dekken. Ze dekt dan de schade die is toegebracht door de vrijwilliger aan de organisatie zelf, aan andere vrijwilligers of aan derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteit

De wet sluit echter de feitelijke verenigingen die niet aangesloten zijn bij een koepel van deze nieuwe aansprakelijkheidsregeling en verzekeringsplicht uit. Vrijwilligers uit dergelijke organisaties blijven onbeschermd achter en moeten zelf opdraaien voor de schade die ze veroorzaken tijdens hun vrijwilligerswerk. Soms kunnen ze dan op hun familiale verzekering terugvallen, maar dat is lang niet altijd zeker.

Feitelijke verenigingen die niet aan deze wettelijke verzekeringsplicht voldoen, moeten in de wettelijk verplichte informatienota aan hun vrijwilligers duidelijk maken dat ze geen immuniteit genieten, ze onder de regels van het gemeen recht vallen en dus persoonlijk burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Gratis provinciale verzekering

Om aan ook aan deze laatse vrijwilligers een betere bescherming te garanderen werkte de Nationale Loterij i.s.m. de provincies de gratis Provinciale Verzekering Vrijwilligerswerk uit. Deze verzekering biedt elke organisatie recht heeft op 100 vrijwilligersdagen. De organisatie kan met dit contingent naar eigen goeddunken haar activiteiten verzekeren (vb. 4 activiteiten met 25 vrijwilligers of 10 activiteiten met 10 vrijwilligers). Elke vrijwilligersorganisatie, uit om het even welke sector, kan een aanvraag doen. Enkel vrijwilligerswerkingen ingericht door een openbaar bestuur, worden uitgesloten. De verzekering biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.
De procedure wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden. Een vrijwilligersorganisatie vraagt eerst haar erkenning aan bij het Provinciebestuur, of bij de gemeente en kan dan, na erkenning, haar activiteiten aanmelden bij de verzekeraar.

De verenigingen van Drongen kunnen hun aanvraag tot erkenning met het daartoe bestemde aanvraagformulier indienen bij de Stad Gent:

Mevrouw Kristel De Maeseneire Dienst Buurtwerk Begijnhoflaan 456 9000 Gent tel: 09 235 77 20
sarah.buurtwerk@gent.be

Meer informatie over de gratis vrijwilligersverzekering vindt u op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De gratis verzekering vrijwilligerswerk van de provincies moet duidelijk onderscheiden worden van de collectieve polis burgerlijke aansprakelijkheid, die door Minister Verwilghen werd ontwikkeld, in uitwerking van artikel 6§5 van de wet op het vrijwilligerswerk. Deze verzekering is van toepassing op organisaties die wel onder aansprakelijkheidsregeling en verzekeringsplicht vallen.

Meer informatie over deze verzekering vindt u hier

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...