Voordracht ‘Veilig Online’ i.s.m. Don Bosco Baarle

Wat gooi jij zelf zoal te grabbel op het web en wat beschouw je als honderd procent privé? En hoe gaan je kinderen daarmee om? Hoor je het donderen in Keulen bij termen als cookies, phishing en sharenting? Dankzij deze sessie leer je goochelen met instellingen, rapporteringen en filters en ben je helemaal op de hoogte van de do’s en don’ts rond privacy

TIJDSTIP: 08/02/2018
LOCATIE: Don Bosco Baarle
INFO: www.gezinsbonddrongen.be
ORGANISATOR: Gezinsbond Drongen