VOEDSEL VOOR ONDERWEG

Maandelijks komen we met alle geïnteresseerden bij elkaar om gemeenschap te vormen. Na de ontmoeting bij de koffie/thee is er een uurtje (geloofs)vorming via een lezing of getuigenis. Ondertussen is er opvang voor de allerkleinsten, Godly Play voor kinderen tussen 5 en 11 jaar en een (geloofs)gesprek voor jongeren tussen 12 en 16 jaar.
Vervolgens vieren we samen eucharistie. Met een aperitiefje en (voor wie wil) het middagmaal sluiten we de ontmoeting af. Met dit samenzijn hopen we ‘voedsel’, vriendschap en bemoediging te vinden voor ons leven als christen.
​Het is ook mogelijk om al de dag ervoor aan te komen en er in de stilte van de Oude Abdij een bezinningsweekend van te maken. U vindt hierover meer info onder ‘individueel verblijf’

Zondagmorgenreeks

Zondag 3 september 2017
Marc Steen –
‘Geloven als christen’Zondag 1 oktober 2017
Nikolaas Sintobin sj – ‘
Waarheid in tijden van internet – Geloofscommunicatie in de digitale omgeving’Zondag 5 november 2017
Siska Deknudt,
gevangenisaalmoezenier in de gevangenis van Beveren​Zondag 3 december 2017
Hugo Carmeliet sj 
spreekt over p. Egied van Broeckhoven sj

Data en sprekers voor 2018 worden later aangevuld.

PRAKTISCH
Verloop:
10.15 u: onthaal met koffie
10.30 u: lezing of getuigenis / kleuteropvang / Godly Play / geloofsgesprek​
11.30 u: eucharistieviering
12.30 u: aperitief en middagmaalKosten:
Lezing € 5
Kinder- en jongerenprogramma € 1
Middagmaal € 10 (tot 12 jaar € 7)Info en inschrijven:
Vooraf inschrijven is niet nodig. Bij aankomst kan u intekenen voor het middagmaal.
Info via 0032 (0)9 226 52 26 of via e-mail activiteiten at oudeabdij.be​
TIJDSTIP: Zondag 3 december 2017
LOCATIE: Oude Abdij Drongenplein Drongen
INKOM: Lezing € 5 Kinder- en jongerenprogramma € 1 Middagmaal € 10 (tot 12 jaar € 7)
INFO: info@oudeabdij.be
ORGANISATOR: Oude Abdij