Veilig online, internet en privacy

Wat gooi jij zelf zoal te grabbel op het web en wat beschouw je als honderd procent privé? En hoe gaan je kinderen daarmee om? Hoor je het donderen in Keulen bij termen als cookies, phishing en sharenting? Het internet biedt heel wat mogelijkheden. Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd voor het computerscherm om te gamen, te chatten, informatie op te zoeken voor een huistaak. Maar het internet is niet altijd een veilige plaats.

Deze vormingsavond wil ouders informeren over de problemen die kinderen op het internet kunnen ondervinden. Maar we willen vooral aantonen hoe u deze kan voorkomen. Mits wat ouderlijke begeleiding biedt het internet voor kinderen en voor jongeren een waaier aan mogelijkheden en kansen.

TIJDSTIP: dinsdag 14 november 2017 om 20u00.
LOCATIE: De Vuurtoren, Oude Abdijstraat 11, Drongen
INFO: lea.de-baets@online.be
ORGANISATOR: Gezinsbond Drongen in samenwerking met de ouderraad van Basisschool De Vuurtoren
TIJDSTIP: dinsdag 14 november 2017 om 20u00.
LOCATIE: De Vuurtoren, Oude Abdijstraat 11, Drongen
INFO: lea.de-baets@online.be
ORGANISATOR: Gezinsbond Drongen in samenwerking met de ouderraad van Basisschool De Vuurtoren