Het project “Lekker Actief”

Trefpunt Baarle heeft zich officieel ingeschreven in het project en wil vanaf september een twaalf weken programma opstarten met een groep geïnteresseerden. Wekelijks is er een groepsactiviteit gepland, waarbij wandelen en krachttrainingsoefeningen centraal staan. Om het project meer bekendheid te geven wordt er op 18 mei een informatievergadering georganiseerd. Hierbij willen we iedereen het project uitleggen : doelstellingen, organisatie, timing…
Het is de bedoeling om na de vergadering het aantal inschrijvingen te kunnen noteren om zodoende de praktische kant van het programma verder te kunnen uitwerken.
Hou de datum van 18 mei om 14u in het OC Baarle zeker vrij.

GEEF JE GEZONDHEID EEN BOOST
Het centrale thema voor de komende 2 jaar in Okra is “Lekker-Actief”. Om deze leuze wat concreter te maken verdelen we hem in 3 pijlers :
Pijler 1 : Zet jezelf in beweging :
Onze gezondheid ervaren we als ons hoogste goed : we willen allemaal van grote en kleine ziektes gespaard blijven. We hebben elkaar tijdens de nieuwjaarsperiode “een goede gezondheid” toegewenst waar velen met het voornemen om “meer bewegen” ook werk willen van maken. Het komt erop aan het verlies van uithouding en kracht zoveel mogelijk te beperken.
Pijler 2 : Gezond eten ? Dat smaakt !
Wie gezond wil leven, kan niet om zijn voedingspatroon heen. Binnen ons thema “Lekker-Actief” zal er dan ook vanzelfsprekend aandacht voor zijn. Na 20 jaar wordt de ‘actieve voedingsdriehoek’ vervangen door een ‘nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek’. De vorm is gebleven, maar verder is er veel veranderd.
Pijler 3 : Zit minder, sta op !
Dagelijks beweging is gezond, maar dat het ook belangrijk is minder lang stil te zitten, is een vrij recent inzicht. ‘Zitten is het nieuwe roken’ is een bericht dat nu regelmatig opduikt. Zit, sta eens op, strek de benen en beweeg ! Waarop wacht je!

Voor een gezond leven is een goede mix van zitten, staan en bewegen dus belangrijk, elke dag.

TIJDSTIP: 18 mei 2019
LOCATIE: OC Baarle
INFO: de Vreese Hubert 09 227 57 42 devreese;bogaert@skynet.be
ORGANISATOR: Okra Baarle