Het nieuwe erfrecht

Uitleg door Not. Petra François

TIJDSTIP: 20/02/2018
LOCATIE: Parochiaal centrum Drongen
INFO: bartverstrynge@hotmail.com
ORGANISATOR: Landelijke gilde Drongen-Centrum