Bevlaggen van Drongense begraafplaats

Wij nodigen de leden en vooral de familie van de overleden oud-strijders uit om op Maandag 23 oktober 2017  om 14.00 uur aanwezig te zijn op de begraafplaats aan het erepark oud-strijders te Drongen gelegen aan de Mariakerksesteenweg. (De leerlingen vertrekken van school voor een wandeling naar het kerkhof om 13.30 uur) Wij hopen op mooi weer!!!

Ter herinnering:

Door toedoen van de familie STORME – DE CLERCQ werd een groot aantal Belgische vlagjes geschonken met de voorwaarde dat ze tegen 11 november van ieder jaar de graven van de overledene oud-strijders zouden sieren.

Wij voeren het uit!!!

De juf en haar collega van het zesde leerjaar Klaverdries heeft terug toegezegd om aan deze korte plechtigheid deel te nemen. Onder leiding van de juf  Nikkie, Fredy Nelis, Robert Baete, Georges Jonnaert, Marcel, Erik e.a. zullen de vlagjes bij de graven op het ereperk geplant worden.

De aanwezige familieleden van een overleden oud-strijder die niet op het ereperk begraven werden kunnen zelf een vlagje op het graf van hun geliefde plaatsen.

Het is de bedoeling dat de vlagjes de graven sieren als erkentelijkheid voor de overledenen oud strijders en een wenk naar de kerkhofbezoekers toe, die vooral met die dagen (1, 2, 11, en 15 november) de begraafplaats zullen bezoeken.

En daarna?

Na 15 november 2017 zullen wij er voor zorgen dat ze terug opgehaald worden worden zodat ze  volgend jaar hergebruikt kunnen worden.

Voor meer  informatie: Marcel De Loof   tel. 09/226 94 31


 

TIJDSTIP: 23/10/2017
LOCATIE: Kerkhof Drongen , Mariakerksesteenweg aan ere park Oud-Strijders en andere
INKOM: gratis
INFO: Marcel De Loof 09/226 94 31 Marcel.de.loof@skynet.be
ORGANISATOR: NSB Afdeling Drongen